Cổ phiếu quỹ là gì? Điều kiện mua và bán cổ phiểu quỹ là gì?

Ngoài các hình thức đầu tư thông thường như cổ phiếu, trái phiếu và quỹ mở, có một loại đầu tư khác mà bạn có thể đã nghe đến, đó là cổ phiếu quỹ. Tuy nhiên, khác với cổ phiếu thông thường, cổ phiếu quỹ không được niêm yết và giao dịch trên sàn chứng khoán, và việc mua bán chúng cũng không phải là một quá trình đơn giản đối với nhà đầu tư. Vậy cổ phiếu quỹ là gì? Có đặc điểm gì và được giao dịch như thế nào? Hãy cùng Geniestock tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây!

Cổ phiếu quỹ là gì? Điều kiện mua và bán cổ phiểu quỹ là gì?

1. Cổ phiếu quỹ là gì?

Cổ phiếu quỹ đề cập đến số cổ phiếu mà công ty đã phát hành trước đó và sau đó mua lại, không được tính vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Theo quy định của pháp luật chứng khoán Việt Nam và theo thói quen quốc tế, cổ phiếu quỹ (hay còn được gọi là treasury stock trong tiếng Anh) là các cổ phiếu đã được công ty phát hành ra thị trường và sau đó công ty đó mua lại bằng nguồn vốn hợp pháp.

2. Đặc điểm của cổ phiếu quỹ là gì?

Cổ phiếu quỹ được hình thành khi công ty mua lại một phần hoặc toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường. Sự tồn tại của cổ phiếu quỹ không phản ánh sự thất bại trong việc phát hành cổ phiếu.

Khác với cổ phiếu thông thường, cổ phiếu quỹ không mang theo quyền nhận cổ tức, quyền biểu quyết và quyền tham gia mua cổ phiếu mới. Tổng số cổ phiếu quỹ không thể vượt quá tỷ lệ vốn hóa quy định bởi luật pháp. Khi mua cổ phiếu quỹ, sau khi có sự đồng ý của cổ đông, công ty có thể quyết định hủy bỏ cổ phiếu quỹ hoặc giữ lại và bán ra thị trường khi cần tăng vốn.

Việc mua cổ phiếu quỹ giảm lượng vốn chủ sở hữu hoặc giá trị sổ sách của công ty tương ứng với giá trị của cổ phiếu mà công ty mua lại. Khi bán cổ phiếu quỹ, giá trị sổ sách của công ty tăng lên tương ứng với giá trị của cổ phiếu được bán. Sự chênh lệch giữa hai khoản này được ghi vào thặng dư vốn cổ phần của công ty.

3. Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu quỹ để làm gì?

Các công ty đại chúng thường tiến hành mua lại cổ phiếu mà họ đã phát hành với một số mục đích cụ thể:

 • Để kích thích cầu mua và tăng giá cổ phiếu khi giá xuống thấp. Việc tổ chức mua lại cổ phiếu của chính công ty có thể có tác động tích cực đến thị trường, làm tăng thanh khoản và ngăn chặn giảm giá cổ phiếu hoặc thậm chí giúp cổ phiếu phục hồi giá trị.
 • Để cải thiện các chỉ số tài chính như ROE (tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu), EPS (lợi nhuận trên cổ phần)... bằng cách giảm số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường.
 • Để đầu tư với kỳ vọng rằng giá cổ phiếu sẽ tăng trong tương lai.

Tuy nhiên, việc mua lại cổ phiếu của chính công ty cũng có những hạn chế. Khi tiến hành mua lại, công ty sẽ mất một phần vốn, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trong tương lai. Điều này có thể làm giảm tỷ lệ an toàn vốn của công ty, phản ánh mức độ đảm bảo vốn của công ty. Lạm dụng việc mua lại cổ phiếu có thể gây tổn hại đến cấu trúc tài chính của công ty.

Việc mua lại cổ phiếu quỹ có thể gây ấn tượng cho cổ đông rằng tiềm năng tăng trưởng của công ty đang giảm đi và chỉ có cách này để duy trì hoặc tăng giá cổ phiếu. Trong một số trường hợp, việc mua lại cổ phiếu quỹ có thể không có tác động đến giá cổ phiếu hoặc thậm chí làm giảm giá tiếp tục.

Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu quỹ để làm gì

4. Quy định mua bán cổ phiếu quỹ là gì?

Dựa trên các quy định về mua lại cổ phiếu theo quyết định của công ty, các doanh nghiệp phải tuân thủ các điều sau:

 • Không được mua lại quá 30% tổng số cổ phiếu phổ thông đã được phát hành, cũng như một phần hoặc toàn bộ cổ phiếu ưu đãi theo quy định.
 • Hội đồng quản trị chỉ được phép mua lại không quá 10% tổng số cổ phiếu của mỗi loại đã được phát hành trong vòng 12 tháng gần nhất.
 • Hội đồng quản trị được quyền tự quyết định giá mua lại cổ phần, nhưng giá này không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm đó.
 • Công ty phải có sự đồng thuận của tất cả cổ đông trong vòng 30 ngày, tương đương với thời hạn mà cổ đông đã đưa ra lời chào bán bằng phương thức đảm bảo.

5. Điều kiện mua lại cổ phiếu quỹ là gì?

 • Công ty cần có đủ nguồn vốn để tiến hành mua lại cổ phiếu quỹ, và việc này phải được xác định dựa trên báo cáo tài chính tuân thủ đúng quy định.
 • Đối với việc mẹ công ty muốn mua lại cổ phiếu quỹ, có thể sử dụng thặng dư vốn cổ phần và các quỹ khác, nhưng vẫn cần phải xác định dựa trên báo cáo tài chính.
 • Nếu công ty mẹ dùng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để mua lại, thì nguồn vốn này không được vượt quá số lợi nhuận đó.
 • Trong quá trình mua lại cần có kế hoạch cụ thể và thời gian thực hiện, cũng như tuân thủ nguyên tắc xác định giá.

6. Điều kiện bán cổ phiếu quỹ là gì?

 • Công ty chỉ được phép bán cổ phiếu quỹ sau ít nhất 6 tháng kể từ thời điểm mua lại gần nhất, trừ khi việc bán được thực hiện cho nhân viên hoặc để sử dụng làm cổ phiếu thưởng.
 • Khi tiến hành bán, cũng cần có một kế hoạch cụ thể, xác định thời gian thực hiện và nguyên tắc xác định giá.

7. Cách tính cổ phiếu quỹ như thế nào?

Quy trình mua bán cổ phiếu quỹ sẽ tuân thủ nguyên tắc tính toán như sau:

 • Giá đặt mua không vượt quá: Giá tham chiếu + (50% của biên độ dao động giá cổ phiếu).
 • Giá đặt bán không thấp hơn: Giá tham chiếu - (50% của biên độ dao động giá cổ phiếu).

Trong mỗi phiên giao dịch, khi công ty đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ theo phương thức khớp lệnh, họ chỉ được đặt lệnh giao dịch với khối lượng tối thiểu là 3% và tối đa là 10% của tổng khối lượng giao dịch đã đăng ký.

Cách tính cổ phiếu quỹ như thế nào?

8. Cổ phiếu quỹ là tài sản hay nguồn vốn?

Trong hạch toán của công ty, cổ phiếu quỹ luôn được coi là một nguồn vốn của doanh nghiệp. Cổ phiếu quỹ được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán ở phía bên phải, thuộc mục nguồn vốn, và không được xem là một tài sản của doanh nghiệp.

Những cổ phiếu này được sử dụng như một nguồn vốn hợp pháp cho việc mua lại và nắm giữ bởi các nhà đầu tư. Tuy nhiên, số lượng cổ phiếu quỹ này không được tính vào tổng số cổ phiếu mà công ty đã phát hành và đang lưu hành.

9. Lưu ý đầu tư cổ phiếu quỹ là gì?

Khi bắt đầu đầu tư, không chỉ cần hiểu rõ về cổ phiếu quỹ là gì mà còn cần chú ý đến những điều sau đây để xây dựng chiến lược đầu tư một cách hợp lý:

 • Cổ phiếu quỹ thường xuất hiện ở các công ty bị thoái vốn hoặc được nhiều doanh nghiệp giữ lại trong các tình huống cần thiết.
 • Cổ phiếu quỹ có thể bị hủy bỏ sau khi được sự đồng thuận của hội đồng cổ đông, nhằm giảm vốn điều lệ của công ty.
 • Cổ phiếu quỹ có thể được phát hành vào bất kỳ thời điểm nào.
 • Khi công ty mua lại cổ phiếu quỹ, sẽ gây hao hụt lượng tiền mặt và một số vốn nhất định. Vì vậy, ban lãnh đạo cần phải tính toán cẩn thận và đề xuất các kế hoạch dự phòng để đối phó trong trường hợp cần thiết, nhằm tránh gây gián đoạn cho hoạt động kinh doanh.

Với những thông tin trên, bạn đã có thể hiểu được cổ phiếu quỹ là gì cũng như nhận thức về lợi ích tổng quát mà loại hình này mang lại. Hãy tiếp tục theo dõi Geniestock để khám phá thêm về các kiến thức đầu tư tài chính phù hợp nhất cho bạn!


Về trang chủ: Geniestock, hoặc click: Tiền tệ là gì, Kiến thức chứng khoán

Bài cùng danh mục
Sharpe Ratio là gì? Hướng dẫn cách tính Sharpe Ratio chi tiết

Sharpe Ratio là gì? Hướng dẫn cách tính Sharpe Ratio chi tiết

Sharpe Ratio là chỉ số đo lường tỷ lệ giữa lợi nhuận thu được và mức rủi ro liên quan đến việc...

Repo chứng khoán là gì? Phân biệt cầm cố và repo chứng khoán

Repo chứng khoán là gì? Phân biệt cầm cố và repo chứng khoán

Repo chứng khoán đề cập đến việc giao dịch mua hoặc bán lại các chứng khoán có kỳ hạn trên thị...

Book Value là gì? Cách tính Book Value trong đầu tư

Book Value là gì? Cách tính Book Value trong đầu tư

Những nhà đầu tư có kinh nghiệm thường sử dụng Book Value như một phương tiện quan trọng để xác...

Đào Bitcoin là gì? Cách đào Bitcoin trên điện thoại

Đào Bitcoin là gì? Cách đào Bitcoin trên điện thoại

Đào coin hay còn được gọi là đào tiền ảo, thực chất là quá trình khai thác tiền điện tử. Để...

FED là gì, FED là tổ chức gì? FED tăng lãi suất ảnh hưởng gì?

FED là gì, FED là tổ chức gì? FED tăng lãi suất ảnh hưởng gì?

FED là một thuật ngữ phổ biến đối với những người quan tâm đến đầu tư và tài chính. Vậy FED...

Trader là gì? Con đường trở thành trader chuyên nghiệp

Trader là gì? Con đường trở thành trader chuyên nghiệp

Thuật ngữ Trader thường được đề cập đến trong lĩnh vực đầu tư tài chính như chứng khoán, tiền...

Đọc nhiều nhất
Sharpe Ratio là gì? Hướng dẫn cách tính Sharpe Ratio chi tiết

Sharpe Ratio là gì? Hướng dẫn cách tính Sharpe Ratio chi tiết

Sharpe Ratio là chỉ số đo lường tỷ lệ giữa lợi nhuận thu được và mức rủi ro liên quan đến việc...

Tiền điện tử là gì? Các loại tiền điện tử ở Việt Nam

Tiền điện tử là gì? Các loại tiền điện tử ở Việt Nam

Tiền điện tử được xem là "cơn sốt" trong giới nhà đầu tư tài chính, nhờ vào những ưu điểm và...

Tăng trưởng kinh tế là gì? Vì sao tăng trưởng kinh tế quan trọng?

Tăng trưởng kinh tế là gì? Vì sao tăng trưởng kinh tế quan trọng?

Tăng trưởng kinh tế là gia tăng sản lượng hàng hóa và dịch vụ của nền kinh tế trong một thời kỳ...

Repo chứng khoán là gì? Phân biệt cầm cố và repo chứng khoán

Repo chứng khoán là gì? Phân biệt cầm cố và repo chứng khoán

Repo chứng khoán đề cập đến việc giao dịch mua hoặc bán lại các chứng khoán có kỳ hạn trên thị...

Cổ phiếu quỹ là gì? Điều kiện mua và bán cổ phiểu quỹ là gì?

Cổ phiếu quỹ là gì? Điều kiện mua và bán cổ phiểu quỹ là gì?

Cổ phiếu quỹ không được niêm yết và giao dịch trên sàn chứng khoán, việc mua bán chúng cũng không...

Lãi suất LIBOR là gì? Cách tính lãi suất LIBOR là gì?

Lãi suất LIBOR là gì? Cách tính lãi suất LIBOR là gì?

LIBOR là một thuật ngữ thường quen thuộc đối với các chuyên gia tài chính, ngân hàng, và thị trường...