EBITDA là gì? So sánh EBIT và EBITDA là gì?

EBITDA là gì? So sánh EBIT và EBITDA là gì?

Ngày đăng: 19/03/2024 - Lượt xem: 47

EBITDA là chỉ số tài chính biểu thị lợi nhuận trước khi trừ đi lãi suất, thuế, khấu hao và tổn thất giá trị. Vậy EBITDA là gì? Click xem ngay nhé!

Đầu Tư - Từ Đâu? Các kênh hỗ trợ kiến thức đầu tư tài chính